Galeria

A czym jest obraz? Czy jest literą obcego języka? Czy i  jak  tłumaczy i nazywa świat?  Czy z niego bierze swój początek  i  koniec? A może rodzi się jako byt do świata równoległy, bez szansy nawiązania  z nim kontaktu i związku? (…) Obraz wydaje się bardziej bezpośredni, mniej umowny niż słowo. (…) Wydaje się bardziej sensualny, a zmysłowość jego substancji wypływa z emocji i dociera do nich  wcześniej niż do umysłu.

                                                                                                                                        Piotr Wójtowicz, Sztuka Podkarpacia, t. IV

 

M A L A R S T W O

R Y S U N E K